Aktywna Szkoła

 

Posiadane doświadczenie oraz zasoby Stowarzyszenia TREFL POMORZE, dają możliwość zainicjowania wielopłaszczyznowej współpracy, z której największe korzyści czerpać będą pomorscy uczniowie. Programy edukacyjne, konferencje szkoleniowe, imprezy sportowe i zajęcia integracyjne stworzą solidne fundamenty aktywnego fizycznie młodego pokolenia, którego zaangażowanie w sferę sportową pomoże uformować sprawnie funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie.

 

CEL PROGRAMU

Sport jest wspaniałym narzędziem pozwalającym osiągnąć wiele celów, nie tylko sportowych. Poprzez realizację projektu pragniemy stworzyć sprawnie funkcjonujący system współpracy i sportowej rywalizacji zarówno wewnątrz szkół jak i pomiędzy nimi. Pozwoli to na zorganizowanie społeczności szkolnej i zbudowanie kręgu zainteresowań wokół sportu dla pomorskiej młodzieży szkolnej.

  • Aktywizacja społeczności szkolnej w zakresie sportu.
  • Podnoszenie atrakcyjności aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.
  • Podnoszenie konkurencyjności szkół.
  • Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
  • Budowa sieci współpracy wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej w oparciu o sport.

 

Pokazowe treningi drużyn grupy Trefl

Grupa Trefl składająca się z drużyn siatkówki męskiej LOTOS Trefl Gdańsk, siatkówki żeńskiej PGE Atom Trefl Sopot i koszykówki męskiej Trefl Sopot, ma możliwość organizacji spotkań pomorskiej młodzieży z największymi gwiazdami polskiego sportu. Dotychczas realizowane pokazowe treningi cieszyły się sporą popularnością wśród uczniów. Projekt Aktywna Szkoła systematyzuje spotkania z uczniami i czyni naszych sportowców bardziej dostępnymi dla najmłodszych kibiców.

 

Imprezy sportowe

Koniec roku szkolnego jest świetną okazją do organizacji plenerowych imprez sportowych dla młodzieży szkolnej. Festyny sportowe, turnieje siatkówki lub koszykówki, treningi na świeżym powietrzu z profesjonalnymi zawodnikami będą z pewnością sporą atrakcją dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Natomiast w okresie zimowym atrakcją dla młodzieży będzie możliwość rywalizacji w międzyszkolnych zawodach sportowych. Dotychczasowe doświadczenie Stowarzyszenia Trefl Pomorze w tym zakresie pozwala optymistycznie podchodzić do kontynuacji projektów podobnych do Nordea Trefl Basket Cup, czy Gdańskie Mini Mistrzostwa Świata w Siatkówce.

 

Szkolna eskorta

Jest to projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych. W ramach projektu uczniowie zgłoszonych szkół mogą wystąpić podczas meczu koszykówki Trefla Sopot w roli eskorty zawodników w czasie prezentacji przedmeczowej. Będzie to okazja dla młodzieży do spotkania najlepszych polskich koszykarzy, a także wystąpienia na parkietach ERGO Areny oraz Hali 100-lecia Sopotu przed publicznością.

 

Program szkoleń dla kadry pedagogicznej

Kadra szkoleniowa naszych drużyn może pochwalić się szeroką wiedzą w zakresie sportu i motywacji, natomiast trenerzy naszych drużyn młodzieżowych mogą podzielić się specjalistyczną wiedzą z zakresu prowadzenia zajęć koszykówki lub siatkówki z nauczycielami pomorskich szkół. Źródło sporej wiedzy jakim są sztaby szkoleniowe LOTOSu Trefla Gdańsk, PGE Atomu Trefla Sopot i Trefla Sopot powinno zostać wykorzystane i propagowane w szerszym gronie.

 

Program biletowy

Kluby sportowe grupy Trefl mają przyjemność zaprosić szkolne grupy zorganizowane do uczestnictwa w spotkaniach w ERGO Arenie po opłacie symbolicznej kwoty. Zaproszenie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych może obudzić w nich zainteresowanie sportem, a przede wszystkim zbudować więź z innymi kibicami, regionem oraz drużyną. Grupy szkolne otrzymują bilety z blisko 90% rabatem (2 zł i 5 zł) natomiast opiekunowie szkolni otrzymują darmowy wstęp.